Consultancy

Succes

Wij gaan uit van een moderne visie op (patiënt)veiligheid, zoals mede ontwikkeld door Erik Hollnagel et al, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen Safety-I en Safety-II.
Safety-I is het traditionele principe wat uitgaat van vermijden van fouten en is vooral reactief.
Safety- II is meer geënt op het onderzoeken wat er goed gaat, waarom en waardoor en is vooral prospectief en gaat uit van het positieve.  Omdat  in de gezondheidszorg gelukkig het overgrote deel goed gaat en fouten ver in de minderheid zijn, is deze aanpak juist hiervoor interessant.

Omdat flexibiliteit, optimale communicatie en samenwerking de hoekstenen zijn van optimale zorgverlening, wordt vooral ook op dit gebied gekeken waar dit verbeterd kan worden en hoe. Uit onderzoek is gebleken dat optimale samenwerking en communicatie alleen plaats kan vinden wanneer er wederzijds respect en vertrouwen is bij stakeholders. Dat zijn dan ook de elementen waar met name grote zorg aan besteed wordt.
Een belangrijk instrument hierbij is onze digitale 360-graden feedback, specifiek ontwikkeld in samenwerking met Otto Doorenbos en Selian.

Om na te gaan wat er goed gaat en waardoor, is het noodzakelijk om vooral ook de ‘normale’ gang van zaken te observeren en te onderzoeken. Dit gebeurt meestal door zelf ook de ‘witte jas’ aan te trekken en in het proces mee te lopen en door middel van interviews met betrokkenen. Van daaruit wordt er een plan voorgesteld om de spoedzorg verder te optimaliseren. Het doorloop traject om de situatie aan te passen varieert meestal van 3 – 12 maanden en neemt gemiddeld twee dagen per week in beslag. Deze methode met de functie als ‘clinical moderator blijkt al meer dan tien jaar erg succesvol te zijn.

 

Literatuur:
1. Erik Hollnagel. Safety-I and Safety-II. The Past and Future of Safety Management. Ashgate 2014.
2. Erik Hollnagel, Jeffrey Braithwaite, Robert L Wears. Resilient Health Care (I, II). Ashgate 2013.