360° Feedback/ IFMS

360° feedback is een belangrijk instrument om te weten te komen h360 graden feedbackoe anderen je gedrag waarnemen, begrijpen en ervaren en of dat ook in overeenstemming is met je eigen ideeën hierover. Het betekent ook dat iemand zijn beleving in de relatie met de ander kenbaar maakt. Een belangrijke eis van goede feedback is dat deze specifiek is, duidelijk en precies mogelijk is geformuleerd

Uitgangspunt van onze ‘3D’ 360˚ feedback is dat collega medisch specialisten, verpleegkundigen, assistenten en andere directe collega-specialisten waar naar wordt doorverwezen, verwijzers en patiënten worden gevraagd om zo specifiek mogelijk feedback te geven op het functioneren van de medisch specialist. Het doel is om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen van het medisch professioneel functioneren. Er wordt vóóraf bepaald op welke manier er een selectie wordt gemaakt van de respondenten (collega’s, verpleegkundigen, huisartsen, patiënten etc.) en hoe deze benaderd zullen worden. Bij voorkeur zal er een aselecte keuze van 8 respondenten worden gemaakt. Een aantal van 8 respondenten is het uitgangspunt, hoewel dit niet altijd haalbaar zal blijken te zijn.

Er wordt door ons een digitaal en gestandaardiseerd 360˚ feedback instrument gehanteerd. Dit feedback instrument in de vorm van een digitale vragenlijst is specifiek ontwikkeld om een zo specifiek mogelijk beeld te verkrijgen van wat de benaderde respondenten vinden van de betrokken medisch specialist. De basis van de 360˚ feedback is gericht op de CanMEDS competenties, zoals deze zijn gedefinieerd in de competentiegebieden door het College Geneeskundige Specialisten (CGS). Iedere vragenlijst is specifiek ontworpen voor een bepaalde respondentengroep, zoals collega’s medisch specialisten, arts-assistenten, verpleegkundigen, verwijzers/huisartsen of patiënten. Het formulier wordt ook ingevuld door de medisch specialist zelf, waardoor er een duidelijk beeld kan ontstaan hoe de betrokken medisch specialist zelf denkt dat hij/zij aan de competenties invulling geeft en wat anderen daarvan vinden. Juist de verschillen hierin kunnen een goed uitgangspunt zijn voor het gesprek met de betrokken medisch specialist of vakgroep/maatschap.

Voorbeeld (fictieve) uitslag digitale 360 graden feedback:
https://selian.mylogin.info/reports/canmeds/2.0/?id=demo1.json

Wilt u meer info over 360° Feedback? Lees hier verder!

  1. Remmerswaal J; Feedback. In: begeleiden van groepen, Groepsdynamica in de praktijk, 3e 2015. Bohn, Stafleu van Loghum.
  2. Kwaliteitsmanifest KNMG 2004
  3. Skills fort he new millennium: report of the societal needs working group. CanMeds 2000 Project,Ottawas, September 1996
  4. Luft J and Ingham H. (1955) The Johari window, a graphic model of interpersonal awareness. Proceedings of the western training laboratory in group development. Los Angeles, USA