Clinical Moderator

677-Medisch-overzicht-onderzoek-1920-Fotos-voor-Therapeuten

Een moderator is iemand die een gesprek, discussie in goede banen kan leiden. Een moderator kan ook iemand zijn die gedachten, ideeën of bevindingen van anderen om kan zetten naar relevante en bruikbare gegevens, vooral belangrijk als er sprake is van behoefte aan innovatieve en bedrijfsmatige oplossingen.

Een ‘klinisch moderator’ is iemand die bovenstaande ook weet toe te passen in situaties binnen de gezondheidszorg. Bovendien is hij/zij als deskundige binnen de gezondheidszorg in staat om relevante zaken te detecteren en het verloop zodanig te sturen dat de participanten zelf in staat kunnen zijn zelf de juiste oplossingen te vinden voor hun vraagstellingen. Oplossingen die men zelf ontdekt hebben meestal een groter draagvlak en hebben vaker een langere levensduur.

Dat houdt in dat een ‘clinical moderator’ bij voorkeur zelf uit de medische wereld moet komen om de onderliggende gevoelens en denkwijzen te kunnen begrijpen. Via het opbouwen van wederzijds respect en vertrouwen zal het mogelijk zijn om veranderprocessen in gang te zetten en tot een goed einde te leiden.

Frans Rutten heeft meer dan 10 jaar op succesvolle wijze expertisePortret Frans als clinical moderator en werkt
met name vanuit een afdeling die centraal staat in de organisatie, zoals de spoedzorg. Van hieruit is er met nagenoeg alle disciplines contact mogelijk en kan er vanuit de werksituatie een realistische kijk op de situatie verkregen worden. Van daaruit kan in samenwerking met de participanten een plan van aanpak opgesteld worden  van waaruit (samen)gewerkt kan worden naar verbetering,

In het kader van het concept van Safety-II zal er met name ook geanalyseerd worden wat er goed gaat en waarom. Van daaruit kan gekeken worden hoe de zorg verder te verbeteren. Elementen die daarbij bekeken kunnen worden zijn o.a. leiderschap, effectieve communicatie, situatie bewustzijn etc.

Meer informatie over Safety-II? Lees hier meer!