CV Frans Rutten

Frans Rutten heeft zijn opleiding tot anesthesioloog genoten in Darmstadt (DldPortret Frans), Zurich (Ch) en afgerond in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam. Hij is al meer dan 30 jaar intensief betrokken bij de spoedeisende geneeskunde, zowel intra- al extramuraal. Na 1 jaar staflid te zijn geweest op de afdeling Kinderanesthesiologie van het Sophia Kinderziekenhuis werd hij in 1997 gevraagd om in het AZR-Dijkzigt de eerste geïntegreerde afdeling voor spoedzorg op te zetten in Nederland, wat de naam Afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) kreeg. Zo werd hij daar daar van 1987 tot en met 1998 het eerste medisch afdelingshoofd. In 1997 kwam een nieuwe uitdaging op zijn pad en kreeg hij de opdracht om de traumahelikopter vanuit Rotterdam Airport op te starten en was daar tot 2003 actief lid  van het medisch team en medisch manager van.

Hij heeft vele bestuurs- en adviesfuncties vervult bij zowel nationale als internationale organisaties, waaronder van 1981-1995 lid van het DB van de Koninklijke nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste hulp bij Ongelukken, ‘het Oranje Kruis’, tevens redactielid van het Oranjekruisboekje en voorzitter van de LOTUS-commissie van Het oranje Kruis.
Van 1992-1994 President van de ‘Club of Leuven’, die overging in de European Society for Emergency Medicine, waar hij 10 jaar secretaris en vice-president van is geweest en lid van de editorial board van de European Journal of Emergency Medicine. Ook was hij lid van de Commissie Spoedeisende Geneeskunde van de VvAA.

Voorts heeft hij vele adviesfuncties vervult en deelgenomen aan projectgroepen voor zowel Overheden als de Ministeries van VWS, BZK en Defensie en de Raad voor Europa, als voor particuliere instellingen zoals ambulancediensten, huisartsengroepen en ziekenhuizen.
Vele gerenommeerde trainingen op het gebied van de spoedeisende geneeskunde zijn (mede) door hem ontwikkeld (‘Dokter kom snel..”, STARtclass voor huisartsen in opleiding, ICET bevrijdingstechnieken bij beknelling, CRM/TRM voor de gezondheidszorg i.s.m. Craig Geis, één van de ‘uitvinders’ van de CRM in de luchtvaart, HAZMAT-training, medische hulpverlening bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen, i.s.m. Eutecticum/DCMR, Medisch Luchttransport / Medivac Training enz.). Ook was hij bij diverse internationale trainingen in Nederland instructeur van het eerste uur (ATLS, Advanced Trauma Life Support), PALS, APLS (Advanced Pediatric Life Support), GIC (Generic Instructor Course), EMSB (Emergency Management of Severe Burns), (H)MIMMS (Major Incident Medical Management and Support) , ICET, International Center for Extrication Techniques (bevrijdingstechnieken bij beknelling).

Diverse onderscheidingen werden hem uitgereikt, zoals de Gouden Erepenning van Het Oranje Kruis, waar hij tevens tot Erelid is benoemd, de Gouden Dr JC Tilanus Medaille, de Dr CJ Leen penning van de Organisatie LOTUS, de Zilveren Medaille van de Nederlandse Vereniging vn Arts-Docenten in EHBO en de Gouden medaille van de American College of Surgeons voor het mede mogelijk maken van de ATLS-cursussen in Nederland.

Frans Rutten heeft grote bekendheid verworven vanwege zeer vele artikelen en presentaties op het gebied van de spoedeisende- en rampengeneeskunde, en spreker op zowel nationale als internationale congressen.

Omdat hij zag dat de belangrijkste oorzaken van fouten in de gezondheidszorg niet alleen lagen in gebrek aan kennis of kunde, maar vooral door gebrek aan goede communicatie en samenwerking werden veroorzaakt, heeft hij hier de aandacht de laatste tien jaar mede op gericht, door o.a. studie te verrichten naar de achtergronden van communicatie en samenwerking in de gezondheidszorg, mede ondersteund door prof dr Sandra Schruijer, Universiteit Tilburg, later Utrecht. Hij richt zich momenteel op een geheel nieuwe kijk op patiëntveiligheid in de vorm van Safety II (Hollnagel E et al), waarbij i.t.t. Safety I niet gekeken wordt naar wat er mis gaat, maar vooral ook naar wat er goed gaat en waarom en waardoor.

Momenteel is hij als lid van het Projectteam en Hoofddocent verbonden aan de Schola Medica waar hij actief betrokken is bij de ontwikkeling van lesstof, het leiding geven aan docenten en is zelf ook actief in het doceren van spoedzorgonderwerpen aan huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde (al of niet in opleiding). Daarnaast is hij sinds tien jaar op interim basis actief als ‘clinical moderator’ en is in vele ziekenhuizen van verschillende grootte succesvol geweest bij het optimaliseren van de spoedzorg. Hierbij vormt de verbetering van processen door de onderlinge communicatie en samenwerking tussen de verschillende stakeholders te optimaliseren een van de  belangrijkste doelen.